Att leva som man lär

Att leva som man lär

Apropå att det framkommit att flera av våra största revisionsbyråer, som ska hålla koll på att stora företag gör rätt för sig och inte beter sig oetiskt, struntat i sina egna råd för att slippa betala skatt. Vad finns då kvar att bygga av något värde åt våra barn? Vad är det för vits med att dö rik om man inte har något annat att lämna över än pengar? Fråga en gammal odalman som gjorde sina åkrar rika för att en dag lämna över något han såg som bestående. Rikedomen växer där solen lyser, inte i ett bankvalv.

Vad är en cyniker? En man som vet priset på allt och värdet på ingenting.

Oscar Wilde.

Besök vår webbshop

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.