Artillerister avlöste kavallerister

Artillerister avlöste kavallerister

Högtidligt. Försommaren 1946 var jag med och gick högvakt på Stockholms slott. Bilden är från vaktavlösningen. Det var nionde bataljonen vid Svea artilleriregemente som avlöste kavalleriregementet K 1.
Inskickat av Karl-Gustav Karlsson, Stigtomta.

Bakgrund: Mångårig högvakt
Stockholms slott har haft en permanent vaktstyrka ända sedan Gustav Vasas dagar. Fram till mitten av 1800-talet ansvarade den även för ordning och brandförsvar i Stockholm. Vaktstyrkan, 100–200 man, hämtades från början från livgardet men under senare delen av 1800-talet engagerades även andra förband från Stockholm. På 1900-talet utökades högvakten till att omfatta hela försvarsmakten. 1943 gick för första gången hemvärnet högvakt, sedan dess har även andra frivilliga försvarsorganisationer vaktat slottet. 1999 utgjordes vaktstyrkan för första gången av enbart kvinnor, medlemmar i lottakåren.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.