Är även handskriften på väg att försvinna?

Är även handskriften på väg att försvinna?

Kryssa namnteckning. Inte nog med att välskrivning försvunnit från skolans schema. Nu riskerar även skrivande för hand att försvinna. Skolverket är oroat då de noterat att allt färre lärare prioriterar handskrivning då datorer och paddor (Ipads) kommit för att stanna. Då skolplanen reviderades 2011 var handskrivning nära att tas bort enligt verket. Hur skulle det se ut om en  ny generation växer upp utan att kunna skriva med penna? Forskare talar ofta om det goda samarbetet mellan hand och huvud. Hur minnesfunktionen stärks. Ska framtidens vuxna sätta ett kryss i stället för att snirkla dit sin namnteckning?

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.