Annonsera

Minnenas Journal riktar sig till en bred målgrupp av kvinnor och män. Tidningen riktar sig i lika hög utsträckning till människor i storstäderna som ute på landsbygden.

Annica Westerlund
Tel: +46 651 69 90 18
E-post: Annica.westerlund@annonskraft.se

Ladda hem annonsprislista