Anna satte plantor i skogen

Anna satte plantor i skogen

Bytte namn. Min mor Anna Andersson var med och satte plantor i skogarna omkring Kaspersbo, Garpenberg, på 1950-talet. Garpenberg hette tidigare Dala-Finnhyttan, men bytte namn. Garpenberg syftar på de tyskar som utvecklade gruvdriften och kallades garpar.
Inskickat av Linnea Brunzell, Garpenberg.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.