Anna satte plantor i skogen

Anna satte plantor i skogen

Bytte namn. Min mor Anna Andersson var med och satte plantor i skogarna omkring Kaspersbo, Garpenberg, på 1950-talet. Garpenberg hette tidigare Dala-Finnhyttan, men bytte namn. Garpenberg syftar på de tyskar som utvecklade gruvdriften och kallades garpar.
Inskickat av Linnea Brunzell, Garpenberg.