Anders fick snurr på affärerna

Anders fick snurr på affärerna

Monark i verkstaden. Anders W Johanson sadlade om från vaktmästaryrket på Furs Sanatorium till att starta en egen cykel- och reparationsverkstad i Kuskavillans källare på 1950-talet. Han fortsatte sin verksamhet i Saleboda i Blekinge, ända fram till 2007. Han avled 87 år gammal 2008.
Inskickat av Margareta Wireen Johanson, Holmsjö.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.