Än siktas ingen fiende

Än siktas ingen fiende

Detta är i början av 1940 och den svenska neutralitetsvakten står och fryser vid Visby ringmur. Det är den första krigsvintern med sträng kyla. Ett halvår har gått sedan Tyskland anföll Polen och finska vinterkriget håller på att avslutas. Ännu dröjer det någon månad innan Danmark och Norge ockuperas och oron kommer att öka i Sverige. Soldaten hoppas säkert att kriget snart ska vara slut.