Alternativt bränsle

Alternativt bränsle

Nya arbetsuppgifter.Bristen på bensin under andra världskriget gjorde att alternativa fordonsbränslen behövdes. Gengasen, som är en förkortning för generatorgas, började användas för att hålla Sverige rullande. Fordonen behövde dock kompletteras med ett gengasaggregat, och för att utföra detta så utbildades bilreparatörerna för att kunna utföra detta moment. De första aggregaten var inte så bra och den orena gasen slet hårt på motorerna. Den giftiga kolmonoxiden som bildades ledde till många livshotande olyckor. Att starta bilen inne i garaget var därför inte att rekommendera. I den här journalfilmen ser vi hur löjtnant Nordenskjöld leder en kurs för bilreparatörer år 1939. Klicka här för att se filmen.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.