Alla gläds åt julkärven

Alla gläds åt julkärven

Fåglarna, barnen och inte minst katten uppskattar den nyss utsatta kärven. Det snöar som sig bör på julaftonsmorgonen och syskonen har just huggit en liten gran. Kanske är det julgäster som kommer med släden på den plogade vägen. Det var illustratören och barnboksförfattaren Maj Lindman (1886–1972) som på 1940-talet målade den stämningsfulla akvarellen för december månad.

Att spara några havrekärvar till jul var en gammal tradition i bondesamhället, omskriven på 1700-talet men troligen betydligt äldre. Fast förr handlade det inte om att värna om småfåglarna till jul. Det fanns i stället folkliga föreställningar om att kärven påverkade nästa års skörd. Om många fåglar kom och åt skulle ett bra skördeår följa, kom få så hotade hungersnöd. Och ve den bonde som inte satte ut någon kärve – han riskerade att bli utan skörd.