Äldre mindre ängsliga

Äldre mindre ängsliga

Glada pensionärer. Folkhälsomyndigheten har slagit fast att äldre mår bättre än unga människor. För 30 år sedan var det tvärtom. Skälet till att unga är oroliga och ängsliga är att det blivit svårare att få jobb och utbilda sig, skriver Sveriges Radio. Det såg ljusare ut för 30 år sedan.

Att äldre människor mår bättre i dag beror på en förbättrad ekonomi men det är bara en del av förklaringen. I dag är vi som äldre mycket mer aktiva, träffar folk, tränar och är medvetna om vad kosten betyder för oss.

En sak som också slås fast är att förr kunde vi lättare ta våra föräldrar till hjälp men i och med dagens högteknologiska samhälle har kunskapsklyftan mellan generationerna blivit större.

Men en sak som inte tekniken rår på är klokheten som vi samlar på oss genom åren. Så oavsett om vi tekniskt är rådvilla kan vi som alltid bidra med ett och annat gott råd.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.