Äldre blir allt hetare på arbetsmarknaden

Äldre blir allt hetare på arbetsmarknaden

Vill göra något vettigt. Det fanns en period då det uttryckligen kunde stå i en platsannons: ”Du som är över 35 kan bortse från denna annons.” Den inställningen har av naturliga skäl förändrats, vi blir en allt äldre befolkning. 2050 lär vi vara fler 67-åringar och uppåt än 14 år och nedåt, enligt WHO. Alltmer börjar företagen uppskatta äldre arbetskraft för tålamod och bättre färdigheter kopplade till erfarenhet. Biltillverkaren BMW har inlett en stor satsning på att ha äldre i produktionen. Man har mjukare golv i fabrikerna, ställbara stolar vid rullbanden och specialtillverkade skor. En anpassning efter arbetsmarknaden – de unga vill inte jobba på en bilfabrik. 

Arbetet har ju också förändrats från slitsamma kroppsarbeten vid bruket, på järnvägen och åkern till mindre slitsamma jobb inom tjänstemannasektorn. Hade du tidigare slitit i 40 år hade du inget emot att tillbringa de sista åren i vila. I dag är det annorlunda, människor blir uttråkade snarare än utslitna om de inte får göra något vettigt de sista åren i sitt liv.

Gilla oss på Facebook 

Läs även detta

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.