Albertus geni finns överallt

Albertus geni finns överallt

Härkeberga kyrka ligger vintervacker i ett område rikt på fornlämningar. Men det är inne i kyrkan som besökaren drar efter andan. Albertus Pictors 1400-talskonst är en upplevelse i världsklass.

Albertus Pictor (cirka 1445–1509) var en tysk-svensk kyrkomålare som främst var verksam i Mälardalen där han målat 39 interiörer. Med sina livfulla och rörliga motiv sticker han ut bland sina samtida kolleger. Figurerna har individuella drag och det sägs att Albertus använde bybor som förebilder. Parallellt med de bibliska motiven får vi alltså en inblick i Albertus egen värld med dess klädedräkter och attribut.

FAR OCH SON. Jakob inför sin far Isak vars välsignelse han lurade sig till, enligt Gamla testamentet.
FAR OCH SON. Jakob inför sin far Isak vars välsignelse han lurade sig till, enligt Gamla testamentet.

Hans bäst bevarade kalkmålningar hittar vi i Härkeberga kyrka som myllrar av liv. Överallt i kyrkorummet finns det mustiga bilder av bibliska figurer, väsen ur folktro och legender, märkliga djur och mycket annat. Målningarna skapades troligen på 1480-talet. Det var vanligt på 1700-talet att man överkalkade målningar för att de uppfattades som sedliga eller opassande. Men till skillnad från väggmålningarna har valvmålningarna i Härkeberga kyrka aldrig varit överkalkade och är därför mycket välbevarade.

DUBBELMIRAKEL. Det kommer manna från himlen och Moses slår vatten ur klippan.
DUBBELMIRAKEL. Det kommer manna från himlen och Moses slår vatten ur klippan.

Albertus Pictors geni har levt vidare på fler sätt. Hans illustration i Täby kyrka av döden som spelar schack inspirerade Ingmar Bergman till den motsvarande berömda scenen i filmen Det sjunde inseglet från 1957. Härkeberga kyrka byggdes vid sekelskiftet 1200–1300 med olika tillbyggnader och förändringar genom seklerna. Ett hundratal meter från kyrkan ligger Härkeberga kaplansgård, en av Sveriges äldsta och bäst bevarade prästgårdar, med byggnader från 1600- till 1800-tal.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.