Affischkonst mot den fördärvliga alkoholen

Affischkonst mot den fördärvliga alkoholen

[metaslider id=409]

Nykterhetsfrågan var het i Sverige under 1900-talets första hälft. Alkoholkonsumtionen var hög, familjer drabbades och samhällskostnaderna för sjuk-, fattig- och kriminalvård var stora. Nykterhetsrörelsen organiserade nykterister på höga poster, som riksdagsledamöter och tidningsmän. Och för att propagera mot spritmissbruket använde IOGT-NTO bland annat affischer. I Nyktra former presenteras ett urval av dessa från åren 1897 till 1965. Budskapet var glasklart: Alkohol ledde till fördärv och måste totalförbjudas. Många svenskar anammade detta och vid förbudsomröstningen 1922 blev det nästan majoritet för ett förbud mot alkohol i Sverige. I stället kom motboken, till nykteristernas besvikelse.
Det är intressant att bläddra i boken och ibland kan man le åt övertydligt bildspråk och slagfärdiga formuleringar. Men affischerna speglar sin tid och ger en bild av dåtidens samhälle. En hel del är av hög konstnärlig och teknisk kvalitet, producerade som de är under den svenska affischens guldålder – från 1930- till 1950-talet.

IOGTTitel: Nyktra former. Anton Hull och Maria Loohufvud, Sober förlag.
Pris: 446 kronor.
Köpställe: www.adlibris.com.