65 år sedan Hammarskjöld blev FN:s generalsekreterare: Dag Hammarskjölds liv i 4 episoder

65 år sedan Hammarskjöld blev FN:s generalsekreterare: Dag Hammarskjölds liv i 4 episoder

Han föddes in i adelsätten Hammarsköljd och fick en bildning som han förvaltade på bästa sätt. Han rusade mot toppen inom svensk förvaltning och vidare ut i världen. Då han dog sörjde en hel värld. 

1. Växte upp med krav
Den 29 juli 1905 i Jönköping får Hjalmar och Agnes Hammarskjöld parets fjärde son. Fadern utnämndes till landshövding i Uppsala och Dag växte upp på Uppsala slott. I skolan visade det sig att han hade mycket lätt för att lära och han tog studenten 1923 med åtta A, fyra a och ett B (i gymnastik). Läste vidare med franska, juridik och nationalekonomi och blev den förste vid en disputation (1933) att inte bära frack. 

2. Fick en tidig karriär
1936 utsåg finansminister Ernst Wigforss honom till statssekreterare och 1949 blev han kabinettsekreterare på UD. Karriären var hela tiden spikrak upp emot den politiska toppen. 1951 ingick han i Erlanders regering. Han stod tydligt upp för att den statliga byråkratin skulle skydda medborgarna mot särintressen och vårda våra gemensamma värden. 1954 efterträdde han sin far i Svenska Akademien.

3. Generalsekreterare vid 47
Den 7 april 1953, 47 år gammal, blev han vald till FN:s generalsekreterare efter norrmannen Trygve Lie. Det gick ett sus genom salongerna; vem är han? Hans lågmälda person hade inte gjort mycket väsen av sig men desto mer hade han fått uträttat. Han valdes beroende på att Sovjet ratat flera kandidater och trodde sig nu få en mild marionett. Första framgången var att få Kina att släppa amerikanska piloter ur fängelset. Starten kunde inte ha blivit bättre. 

Värdigt farväl. Dag Hammarskjöld begravs i Uppsala Domkyrka i september 1961.

4. Dog oklart 56 år gammal
Han vann allt mer respekt för sin förmåga att se båda parters intresse och skicklighet i att förhandla fram lösningar som båda parter godtog. Den svaga kompromissen han troddes vara blev motsatsen genom hans personliga resning. Då hans plan störtade den 19 september 1961, i ett försök att lösa konflikten i Nordrhodesia (nuvarande Zambia) sörjdes han av en hel värld. Hammarskjölds resning som människa stod över alla konflikter. Han fick en statsmans begravning i Sverige – 56 år gammal. 

SE 28 september 1961.
Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.