60 år sedan katastrofen: Stockholm rände rakt in i Andrea Dorias sida

60 år sedan katastrofen: Stockholm rände rakt in i Andrea Dorias sida

Ur tjockan dök Andrea Doria upp på morgonen den 25 juli 1956 och kolliderade med M/S Stockholm. 51 människor dog men flickan Linda Morgan räddades som genom ett mirakel.  

Katastrofen utanför Nantucket på USA:s östkust den 25 juli 1956 brukar benämnas som ytterst märklig då två moderna och välutrustade fartyg kolliderade ute på öppet hav. Stockholm hade just börjat sin resa från New York till Göteborg, samtidigt som det italienska fartyget Andrea Doria närmade sig den amerikanska kusten. Utanför Nantucket på USA:s östkust möttes fartygen som befann sig på parallell kurs. Tät dimma rådde och när de fick radarkontakt, på 2,5 kilometers avstånd, började de styra mot varandra utan att hinna väja. På Stockholm tolkade man fartygens parallella och motsatta kurser som en normal babord mot babord-passage men på Andrea Doria som passage styrbord mot styrbord. Dessutom hade Andrea Doria alldeles för hög fart (22 knop) i dimman. Kollisionen blev oundviklig och Stockholms vassa för rände rakt in i Andrea Dorias styrbordssida. Hon höll sig flytande i 11 timmar och de flesta passagerare lyckades ta sig till andra båtar men 46 passagerare dog och 5 besättningsmän på Stockholm.

Mirakulöst. M/S Stockholms stäv rände rakt in i Andrea Dorias sida där Linda Morgan låg i sin säng. Hon överlevde mirakulöst.
Mirakulöst. M/S Stockholms stäv rände rakt in i Andrea Dorias sida där Linda Morgan låg i sin säng. Hon överlevde mirakulöst.

Ombord på Andrea Doria reste en 14-årig flicka, Linda Morgan. Stockholms för passerade hennes säng och hon föll som genom ett under över till den svenska båten och överlevde med en bruten arm.

Stockholm lyckades ta sig in till hamn för egen maskin samtidigt som Andrea Doria sjönk mot botten. Olyckan blev oerhört omtalad och följdes av segdragna rättsliga processer. Sjöförhöret gav inget av fartygen skulden för kollisionen då det var svårt att avgöra vems fel det var.

Försvann i djupet. Det stolta italienska fartyget Andrea Doria sjönk 11 timmar efter kollisionen med M/S Stockholm 1956.
Försvann i djupet. Det stolta italienska fartyget Andrea Doria sjönk 11 timmar efter kollisionen med M/S Stockholm 1956.

Andrea_Doria_poster

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.