50-talets moderna idéer – när Stockholm revs till marken

50-talets moderna idéer - när Stockholm revs till marken

Här byggs det för fullt! Huvudstaden förändras när tunnelbanan och moderna 50-talskontor blir till. Se rivningen och byggnadsarbetet under åren 1954-1959, som helt förändrade delar av staden.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.