50-talets moderna idéer – när Stockholm revs till marken

50-talets moderna idéer - när Stockholm revs till marken

Här byggs det för fullt! Huvudstaden förändras när tunnelbanan och moderna 50-talskontor blir till. Se rivningen och byggnadsarbetet under åren 1954-1959, som helt förändrade delar av staden.