50 år sedan vi blev du med varandra

50 år sedan vi blev du med varandra

Det råder delade meningar om huruvida det var Bror Rexed som införde ”du-reformen” för 50 år sedan. I tidningen Språk (nr 4/17) berättas om att både Sven Jerring och Lennart Hyland i sina radiointervjuer långt tidigare började smyga in ett du i sina frågor. Oavsett så fick Bror Rexeds tal till personalen på Medicinalstyrelsen 1967 ett enormt genomslag och fick oss att lämna tilltalet ni. Ett tilltal fyllt med distans genom titlar som ”goddag direktörn”. Olof Palme var inte sen att haka på, han manade på journalisterna att dua honom, vilket var för honom en självklarhet i sin strävan efter ett jämlikt samhälle.

Duandet förändrade tilltalet snabbt, inte bara för att det låg rätt i tiden, utan mer för att niandet eller titelsjukan var ett krångligt sätt att närma sig andra människor. Hur ofta visste man vilken titel den man tilltalade var van att tilltalas med? Chansen för att göra bort sig avväpnades i och med duandet. Långt innan fanns förvisso ett tilltal som fungerade bra inom serviceyrken och som snyggt gled förbi titlar och klasser genom att fråga: ”Vad får det lov att vara?” eller ”Var det bra så?” Men fortfarande tillgjort och krångligt. Knappast direkt tilltal. Men det ifrågasätts om Bror Rexed verkligen sa du. De som var med minns att han skulle ha sagt: ”Det är mig en glädje att få höra samtliga tilltala mig med Bror, som är mitt förnamn.” Inte ett ovanligt tilltal i de högre klasserna. Oavsett så blev vi mer du med varandra för 50 år sedan.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.