50 år sedan sista studentexamen

50 år sedan sista studentexamen

1968 gick en 105-årig tradition i graven, då avskaffades studentexamen. Då behövde ingen smita ut bakvägen om man misslyckades. Nu förändrades skolan och de svåra proven spreds ut över tid. 

Minns ni den tuffaste dagen i era liv, då var och ens framtid skulle avgöras under några svettiga timmar i skolbänken. I år är det 50 år sedan studentexamen avskaffades. Den första studentexamen skedde 1864 och då kunde abiturienterna (den som kandiderar för studentexamen) välja mellan sex ämnen. Exempelvis ”Jämförelse mellan Alexander den store och Julius Ceasar.” eller ”Vilket är det mäktigaste vapnet – svärdet, tungan eller pennan?”. Då för 50 år sedan fick eleverna välja mellan 22 olika ämnen, bland annat: ”Gudsföreställningar inom olika religioner.”, ”Författningsfrågan i Sverige 1809.” eller ”U-landshjälpen – uppoffring eller investering?”. Studenterna behövde inte ha allt i huvudet utan fick ta hjälp av en ordlista, geografisk kartbok, och statistisk årsbok för år 1963 eller senare. Däremot behövdes vare sig bibel eller psalmbok som tidigare varit obligatoriska.
P.S. Den sista studentexamen som skedde i Sverige var vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1969, en avvikelse från den nya läroplanen (Lgy 70) efter tillåtelse från Kungl. Maj:ts. 

Betygsskalan såg ut så här
Berömlig = A.
Med utmärkt beröm godkänd = a.
Med beröm godkänd = AB.
Icke utan beröm godkänd = Ba.
Godkänd = B.
Icke fullt godkänd = BC.
Icke godkänd (otillräcklig) = C. 

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.