12 snilleblixtar som gjorde skillnad: Tändstickan – ett svenskt ljus i världen

12 snilleblixtar som gjorde skillnad: Tändstickan – ett svenskt ljus i världen

Ivar Kreuger skapade ett tändsticksimperium världen över men då det föll skakades världen. Men utan Gustaf Erik Pasch hade aldrig tändstickan blivit det som vi ser som det mest självklara i vårt hem. 

Den svenska tändstickan förknippas oftast med Ivar Kreuger som byggde ett världsomspännande företag med en produkt som hela världen efterfrågade. Kreuger var en genial affärsman som till slut spelade över sina tillgångar men hans affärsimperium byggde på Gustaf Erik Pasch uppfinning av säkerhetständstickan. Vilket enkelt kan beskrivas som att alla antändliga medel som tidigare funnits i en sticka nu fördelades mellan sticka och plån. För att få eld krävdes två kontrahenter, en sticka kunde i sig själv inte längre självantändas. 

Cigarrnjutare. Tack vare Solstickan kan jag ta mig ett bloss i alla väder.

Gustaf Erik Pasch föddes i Norrköping 1788 och trots att han var son till en betjänt och timmerman fick han chansen till högre studier och krönte sin akademiska karriär med att bli professor i Vetenskapsakademien. 1844 tog han patent på sin uppfinning. Trots det dog han utfattig då hans patent inte gällde längre än åtta år och att hans stickor blev för dyra. Dessutom var plånet av för dålig kvalitet och förlorade snabbt sin funktion. Kort sagt blev det ingen succé. Det var först då bröderna Carl och Johan Lundström i mitten av 1800-talet utvecklade Pasch ide och gjorde succé på världsutställningen i Paris. Men det skulle dröja ytterligare 30 år innan säkerhetständstickan skulle göra sitt segertåg världen över. Det var då tillverkningen mekaniserades genom Alexanders Lagermans komplettmaskin och priset på röd fosfor sjönk som det tog fyr i försäljningen. 

I början av 1900-talet steg Ivar Kreuger in i handlingen och köpte upp alla konkurrerande företag och bildade Svenska Tändsticks Aktiebolaget 1917. 13 år senare hade företaget bolag i 33 länder och 60 procent av världens produktion av tändstickor. Lånen för att expandera blev för stora och då han sökte ett monopol genom att låna ut stora summor till stater höll inte kalkylen. Ivar Kreugers avslutade sitt liv 1932 i ett hotellrum i Paris med en kula i huvudet då hans imperium rasade. Men världens befolkning hade då fått en svensk tändsticka som än i dag är en självklarhet i allas hem.

Ivar Kreuger byggde ett luftslott
Ivar Kreuger föddes i Kalmar 1880 och hans far var disponent för Fredriksdahls Tändsticksfabrik. Kanske redan där föddes intresset för att få monopol på Europas tändsticksfabriker. Han gjorde sig snabbt ett namn då han tillsammans med Paul Toll satsade på den nya byggtekniken – armerad betong. De byggde både NK-huset och Stockholms Stadion. Det som skulle bli hans fall var att han på lånade pengar försökte köpa upp alla tändsticksföretag i Europa. I efterverkningar av börskraschen i New York 1928 får han inga nya lån och luftslottet kraschar. 1932 tar han sitt liv på ett hotellrum i Paris. 

 

Berzelius banande vägen
Den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) har fått epiteten ”Den svenska kemins fader”, hade Gustaf Erik Pasch som lärjunge. Han upptäckte att det gick att använda röd fosfor istället för gul, som är ofarlig i jämförelse. Den gula fosforn framställdes genom urin och benrester men självantände och var direkt dödlig för de arbetare som kom i kontakt med ämnet. De dog i förtid av att deras ben ruttnade, tänder lossnade och leder förstördes. Många länder införde förbud mot tillverkning av fosfortändstickor. 

Gustaf uppfann säkerhetständstickan
Gustaf Erik Pasch föddes 1768 i Norrköping och dog i Stockholm 1862. Han kom från enkla förhållanden men lyckades med sin begåvning ta sig fram, i en ofta stängd väg för folk utan anor, till att bli professor inom Vetenskapsakademien. På 1830-talet lanserades den livsfarliga tändstickan, en trästicka doppad i gul fosfor (ljusbärare). Gustaf klurade ut att skilja ämnena från varandra med röd fosfor, en sticka och ett plån för att få fyr. Det skapade Säkerhetständstickan.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.