Kvinnodagen

Frida Stéenhoff satte igång kvinnoupproret

Hon tröttnade på patriarkatet och införde feminismen i Sverige. Frida Stéenhoff var en dynamo i framväxten av den svenska kvinno­rörelsen. Med sin frispråkighet stred hon för kvinnans rätt. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Efter premiären av Frida Stéenhoffs pjäs Lejonets unge på Sundsvalls teater den 2 februari 1897 rasade konservatismens anhängare. Dramats huvudfigur Saga hyllade den fria kärleken, moderskapet och barnen, ifrågasatte det institutionella äktenskapet och propagerade för kvinnans