Annonsera

Minnenas Journal riktar sig till en bred målgrupp av kvinnor och män. Tidningen riktar sig i lika hög utsträckning till människor i storstäderna som ute på landsbygden.

Annica Westerlund
Tel: +46 651 69 90 18
E-post: Annica.westerlund@minnenasjournal.se

Ladda hem annonsprislista

Annonsera i tidningenAnnonsera på webbenFakta

Minnenas Journal – Så levde vi förr
Minnenas Journal finns för dig som gillar att återuppleva allt det roliga från förr. En nostalgikick som sätter fart på minnet. Här får du läsa om 1900-talets vardagsliv, hur vi dansade, klädde oss och vad vi åt. Spännande öden som får dig att rysa och läsning om fina traditioner. En tidning för dig som älskar att resa i dina minnen.

Antal utgåvor: 12 nr/år, 3 one shots
Räckvidd: 16 500 (TS helår 2013)
Åldersfördelning: 30–49 år, 5% 50–64 år, 26%, 65–79 år, 50% 80 år och äldre, 19%
Könsfördelning: 57% kvinnor, 43% män

Ladda hem annonsprislista

ALLMÄN INFORMATION

FORMAT: GIF, JPG, SWF, HTLM5 och JavaScript (endast från 3-partsleverantörer).
OBS! Vi tar inte emot IFRAME-script, då detta bl a inte fungerar fullt ut i Firefox.

• Bifoga alltid back-up-annonser i .gif- eller .jpg-format för samtliga .swf-format.
• Alla annonser måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid.
• Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
• Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
• För en kampanj får maximalt två olika annonsversioner med olika budskap användas.

ÖVRIGT
Streaming, extern filladdning av filer, ljud och multipla clickTAGs är inte tillåtna i dessa format. Ljud får inte starta automatiskt utan måste startas av användaren via klick (ej mouse over). Annonsen måste innehålla en färgplatta som täcker bannerstorleken. Detta för att vissa sajter har bakgrundsfärg. Annonser med vit eller väldigt ljus bakgrundsfärg måste ha ram.

BROWSERS
Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:

• Internet Explorer, version 9 och uppåt
• Mozilla Firefox
• Safari
• Opera
• Google Chrome

MATERIALINLÄMNING

Material ska vara Svenska Media Docu AB till handa senast 09:00 tre (3) arbetsdagar före kampanjstart. Materialet mejlas till post@svenskamedia.se. Frågor om material och hjälp med annonsproduktion ställs till samma adress. Vid försenad leverans av korrekt material blir kampanjstart senarelagd med motsvarande försening. De annonsvisningar som skulle levererats under förseningen uteblir eftersom respektive sajt då inte har möjlighet att sälja dessa till annan annonsör.

Minnenas Journal målgrupp
Minnenas Journal riktar sig till en bred målgrupp av kvinnor och män. Tidningen riktar sig i lika hög utsträckning till människor i storstäderna som ute på landsbygden.

Primär målgrupp:
• Kvinnor och män 50 +
• Utflugna barn
• God ekonomi
• Intressen: hem, resor, mat, kultur, friluftsliv

Sekundär målgrupp:
• Retro och nostalgi är en växande trend bland
yngresom gärna inreder sina hem och klär
sig i nygammal design.